Platba Provedena

Děkujeme Vám!

V emailu obdržíte všechny potřebné informace a doklady.

Pokud máte zájem o mravence do Vašeho nového formikária, navštivte sekci HappyAnt exchange, nebo naši stránku Kde a jak získat mravence.

V případě dotazů ná sprosím kontaktujte na info@happyantshop.cz

Payment Successful

Thank You!

You will receive all the necessary information and documents in the email.

If you are interested in ants for your new formicarium, visit the HappyAnt exchange section or our page Where and How to get ants.

For inquiries contact us at info@happyantshop.com

Kontakt

Martin Kůst
IČO: 07511710
Je zapsán v živnostenském rejstříku.

T.G.Masaryka 328
Nové Město nad Metují
549 01

info@happyantshop.cz
+420 731 901 065